Хто такі асексуали?

Що таке асексуальність? 

Перш за все уточнимо - асексуальність не має нічого спільного з целібатом, або неможливістю займатися сексом з якихось вимушеним обставинам. Це не про те, щоб хотіти сексу, але не займатися ним. Асексуали не відчувають сексуального потягу, та й в цілому не мають інтересу до цієї сфери життя. При цьому асексуальність зовсім не виключає романтичного інтересу або можливості відносин - асексуали можуть зустрічатися з іншими людьми, при цьому не займаючись з ними любов'ю фізичною. 

Протягом всього нашого життя, а особливо в період дорослішання і становлення особистості, ми проходимо через соціалізацію. І навіть за умови, що тема сексу та сексуальності довго залишалася табуйованою, асексуали також можуть стикатися з дискримінацією в суспільстві та утисками. Навіть якщо секс - це табу, і займатися ним можна тільки після весілля, відсутність сексуального потягу також засуджується. Масова культура гіперсексуалізірована і звідусіль кричать: регулярний різноманітний секс - це норма, до якої потрібно прагнути. А тому відсутність потягу стає приводом для тривоги або навіть сорому. В окремих випадках відсутність фізичного потягу і зовсім не сприймається серйозно, а скоріше як фаза. Але більш правильним, напевно, було б сприймати в даній ситуації секс як десерт. Кому-то хочеться його завжди, у кого-то бажання прокидається періодично, а хтось і зовсім не любить солодощі. 

Популярні міфи про асексуальність

Про асексуальність почали говорити відносно недавно, незважаючи на те, що це явище не таке вже й нове. Перші наукові дослідження датуються ще 40-ми роками, але навіть в минулих століттях зустрічалися люди, які не відчувають статевого потягу. Деякі непідтверджені джерела стверджують, що асексуалами були навіть такі відомі особистості, як Енді Уорхол, Льюїс Керрол, Микола Гоголь та інші відомі в анналах історії люди. Але разом з тим, з огляду на низьку обізнаність людей в цій темі, асексуальність з часом обросла величезною кількістю чуток, міфів і домислів. Більш того, і до цього дня багато зневажливо відгукуються про асексуальність як про черговий модний тренд XXI століття. 

 

№1. Асексуальність - це відхилення, або результат психічного розладу. 

МКБ (міжнародна класифікація хвороб) не відносить відсутність фізичного потягу до інших людей до розряду захворювань. У сучасній культурі відсутність сексуального бажання - це тривожний симптом, що слугує приводом навісити ярлик хвороби. Асексуальність не є результатом збою в організмі, або ж психічним порушенням. Багато апелюють до того, що сексуальне життя - це природно. Але про яку природі можна говорити тепер, у ХХI столітті, в сучасному світі? 

№2. Ти ще зустрінеш "потрібну людину".

Такі стереотипи неймовірно живучі, і люди не втомлюються їх застосовувати до всіх питань, пов'язаних з сексуальністю. Безсумнівно, під тиском суспільства і бажанням зберегти відносини можна прогнутися і поступитися своїми принципами. Але це не означає, що асексуальний людина буде відчувати задоволення від фізичної близькості, навіть якщо буде займатися сексом з коханою людиною. Багато змушені змінювати свою сексуальну поведінку, в тому числі і для народження дітей. Але для самого асексуала цей досвід може стати травмуючим. 

№3. Асексуалы - замкнутые и необщительные люди. 

Як і будь-яка інша людина, асексуал може бути відкритим, веселим і товариським, мати друзів і подруг, активне соціальне життя, або ж зовсім не мати соціальних контактів. Це залежить від характеру та особистих уподобань, але відсутність потреби в сексі ніяк не впливає на соціальне життя. Крім того, це ніяк не заважає заводити не тільки дружні, але і романтичні відносини. Так, є певні складнощі з пошуком романтичного партнера, адже шанс знайти людину зі схожими поглядами малий. Але це не перешкода тому, щоб відчувати романтичний потяг без сексуального підтексту.

№4. Не дано пізнати задоволення оргазму. 

Ще одна поширена помилка. Багато хто помилково вважає, що якщо відсутній сексуальний потяг, то і мастурбації теж не трапиться. Але все-таки важливо розуміти, що самозадоволення - це дещо інше. Воно не вимагає взаємодії з іншою людиною. Мастурбацію слід розглядати як окремо взятий акт любові до себе і тільки до себе. А тому асексуальність не перешкода отримання фізичного задоволення наодинці з собою. 

№5. Асексуали не сприймають вид людського тіла і тактильні контакти. 

Це не зовсім так. Точніше, таким людям чуже сприйняття людського тіла як сексуального об'єкта. Але це зовсім не означає, що зовнішній вигляд оголеної натури викликатиме у асексуал обурення і відторгнення. Те ж саме можна сказати про тактильності. Асексуальність, як ми вже з'ясували, зачіпає виключно взаємодію двох людей на рівні фізичних проявів любові. Але при цьому не заважає обніматися при зустрічі з друзями або відвідувати пляжі. 

Суспільство і проблеми

Крім міфів, існує маса проблем, з якими стикаються ті, кого не приваблює фізична любов. Як ми вже говорили, відсутність статевого життя в соціумі може сприйматися негативно. Існує неймовірно живучий стереотип: якщо Ви не ведете насичене інтимне життя - з Вами щось не так. Як правило, люди зможуть знайти тисячу причин, що ж конкретно не так, і безсоромно тикати цим в обличчя. Саме тому багато хто воліє не афішувати своє інтимне життя і не обговорювати подробиці навіть з найближчими. В окремих випадках людям навіть доводиться імітувати наявність сексуального досвіду, брехати про свої уподобання, або займатися сексом і мовчати про свої схильності.

Одна з проблем, з якою часто стикаються асексуали - це складності в пошуках партнера. І розбіжність у поглядах часто не найбільша трудність! Найчастіше люди просто побоюються відкритися перед вже існуючим або потенційним партнером, побоюючись осуду або навіть образ. І, на жаль, дуже часто зустрічається наступна ситуація, коли один з партнерів не відчуває потягу, але при цьому продовжує займатися сексом, щоб зробити приємне партнеру, або ж боячись його (або її) втратити.

Навіть в наш час асексуальність все ще є предметом досліджень наукових і медичних. Фактів на цю тему настільки мало, що навіть стаття на цю тему в Вікіпедії не може похвалитися великою кількістю літератури, посилань і джерел. Але підбиваючи підсумки, ми можемо сміливо сказати: будь-яка сексуальна активність, яка відбувається на добровільних засадах - це нормально. Наявність сексу і його якість - це як нова шкала оцінювання якості життя, і ця шкала вкрай токсична. Головне пам'ятати - відсутність сексуального життя робить Вас поганою людиною, і не говорить про те, що з Вами щось не так. Дотримуйтесь покликом серця і живіть так, як комфортно саме Вам! 

 

Что такое асексуальность? 

Прежде всего уточним - асексуальность не имеет ничего общего с целибатом, либо невозможностью заниматься сексом по каким-то вынужденным обстоятельствам. Это не о том, чтобы хотеть секса, но не заниматься им. Асексуалы не испытывают сексуального влечения, да и в целом не питают интереса к этой сфере жизни. При этом асексуальность вовсе не исключает романтического интереса или возможности отношений - асексуалы могут встречаться с другими людьми, при этом не занимаясь с ними любовью физической. 

На протяжении всей нашей жизни, а особенно в период взросления и становления личности, мы проходим через социализацию. И даже при условии, что тема секса и сексуальности долго оставалась табуированной, асексуалы также могут сталкиваться с дискриминацией в обществе и притеснениями. Даже если секс - это табу, и заниматься им можно только после свадьбы, отсутствие сексуального влечения также порицается. Массовая культура гиперсексуализирована и отовсюду кричат: регулярный разнообразный секс - это норма, к которой нужно стремиться. А потому отсутствие влечения становится поводом для тревоги или даже стыда. В отдельных случаях отсутствие физического влечения и вовсе не воспринимается серьезно, а скорее как фаза. Но более правильным, наверное, было бы воспринимать в данной ситуации секс как десерт. Кому-то хочется его всегда, у кого-то желание просыпается периодически, а кто-то и вовсе не выносит. 

Популярные заблуждения про асексуальность

Об асексуальности начали говорить относительно недавно, несмотря на то, что это явление не такое уж и новое. Первые научные исследования датируются еще 40-ми годами, но даже в прошлых столетиях встречались люди, не испытывающие полового влечения. Некоторые неподтвержденные источники утверждают, что асексуалами были даже такие известные личности, как Энди Уорхол, Льюис Кэррол, Николай Гоголь и другие известные в анналах истории люди. Но вместе с тем, ввиду низкой осведомленности людей в этой теме, асексуальность со временем обросла огромным количеством слухов, мифов и домыслов. Более того, и по сей день многие пренебрежительно отзываются об асексуальности как про очередной модный тренд XXI века. 


№1. Асексуальность - это отклонение, либо результат психического расстройства. 

МКБ (международная классификация болезней) не относит отсутствие физического влечения к другим людям к разряду заболеваний. В современной культуре отсутствие сексуального желания - это тревожный симптом, служащий поводом навесить ярлык болезни. Асексуальность не является результатом сбоя в организме, либо же нарушением психическим. Многие апеллируют к тому, что сексуальная жизнь должна быть предопределена природой. Но о какой природе может идти речь сейчас, в ХХI веке, в современном мире? 

№2. Ты еще встретишь “нужного человека”.

Такие стереотипы невероятно живучи, и люди не устают их применять ко всем вопросам, связанным с сексуальностью. Несомненно, под давлением общества и желанием сохранить отношения можно прогнуться и поступиться своими принципами. Но это не значит, что асексуальный человек будет испытывать удовольствие от физической близости, даже если будет заниматься сексом с любимым человеком. Многие вынуждены менять свое сексуальное поведение, в том числе и для рождения детей. Но для самого асексуала этот опыт может стать травмирующим. 

№3. Асексуалы - замкнутые и необщительные люди. 

Как и любой другой человек, асексуал может быть открытым, веселым и общительным человеком, иметь друзей и подруг, активную социальную жизнь, либо же вовсе не иметь социальных контактов. Это зависит от характера и личных предпочтений, но отсутствие потребности в сексе никак не влияет на социальную жизнь. Кроме того, это никак не мешает заводить не только дружеские, но и романтические отношения. Да, есть определенные сложности с поиском романтического партнера, ведь шанс найти человека со схожими взглядами мал. Но это не помеха тому, чтобы испытывать романтическое влечение без сексуального подтекста. 

№4. Не дано познать удовольствия оргазма. 

Еще одно распространенное заблуждение. Многие ошибочно считают, что если отсутствует сексуальное влечение, то и мастурбации тоже не случится. Но все-таки важно понимать, что самоудовлетворение - это несколько другое. Оно не требует взаимодействия с другим человеком. Мастурбацию следует рассматривать как отдельно взятый акт любви к себе и только к себе. А потому асексуальность не помеха получению физического удовольствия наедине с собой. 

№5. Асексуалы не приемлют вид человеческого тела и тактильные контакты. 

Это не совсем так. Скорее, таким людям чуждо восприятие человеческого тела в качестве сексуального объекта. Но это совсем не значит, что внешний вид обнаженной натуры будет вызывать у асексуала возмущение и отторжение. То же самое можно сказать о тактильности. Асексуальность, как мы уже выяснили, затрагивает исключительно взаимодействие двух людей на уровне физических проявлений любви. Но при этом не мешает обниматься при встрече с друзьями или посещать пляжи. 

Общество и проблемы

Помимо мифов, существует масса проблем, с которыми сталкиваются те, кого не привлекает физическая любовь. Как мы уже говорили, отсутствие половой жизни в социуме может восприниматься негативно. Существует невероятно живучий стереотип: если Вы не ведете насыщенную интимную жизнь - с Вами что-то не так. Как правило, люди смогут найти тысячу причин, что же конкретно не так, и беззастенчиво тыкать этим в лицо. Именно поэтому многие предпочитают не афишировать свою интимную жизнь и не обсуждать подробности даже с самыми близкими. В отдельных случаях людям даже приходится имитировать наличие сексуального опыта, лгать о своих предпочтениях, либо заниматься сексом и молчать о своих склонностях.

Одна из проблем, с которой часто сталкиваются асексуалы - это сложности в поисках партнера. И несовпадение во взглядах зачастую не самая большая трудность! Зачастую люди просто опасаются открыться перед уже существующим или потенциальным партнером, опасаясь осуждения или даже оскорблений. И, к сожалению, очень часто встречается следующая ситуация, когда один из партнеров не испытывает влечения, но при этом продолжает заниматься сексом, чтобы сделать приятное партнеру, либо же боясь его (или ее) потерять.


Даже в наше время асексуальность все еще является предметом исследований научных и медицинских. Фактов на эту тему настолько мало, что даже статья на эту тему в Википедии не может похвастаться большим количеством литературы, ссылок и источников. Но подводя итоги, мы можем смело сказать: любая сексуальная активность, которая происходит на добровольных основаниях - это нормально. Наличие секса и его качество - это как новая шкала оценивания качества жизни, и эта шкала крайне токсична. Главное помнить - отсутствие сексуальной жизни не делает Вас плохим человеком, и не говорит о том, что с Вами что-то не так. Следуйте зову сердца и живите так, как комфортно именно Вам! 

 

Відгуки

Хто такі асексуали? (0 відгуків)
Відгуків ще нема, стань першим - постав питання або напиши свій відгук!)

Додати відгук про Хто такі асексуали?, залишити коментар, запитати

Ім'я*
Електронна пошта
Відгук чи запитання*
Ваша оцінка