Положення про сайт

  Секс шоп Amurchik.ua містить матеріали еротичного характеру. Якщо Вам ще не виповнилося 18 років, наполегливо просимо покинути сайт. 

   

  Цим положенням, далі – Положення, визначається статус і пояснюється порядок функціонування Веб-майданчиком http://amurchik.ua (далі - Marketplace та/або Amurchik.ua) в глобальній інформаційній мережі Інтернет. Amurchik.ua створений як маркетинговий інформаційний ресурс з метою взаємообміну інформацією між власниками/розповсюджувачами товарів (далі - Продавці), які розміщують зображення та/або описи товарів на відповідних сторінках Amurchik.ua, та будь-якими особами, які мають намір придбати зазначені товари (далі - Покупці). Це Положення поширюється на всіх Покупців і Продавців, які здійснюють покупку/продаж відповідно за допомогою Amurchik.ua.  

  Це Положення є юридично обов'язковою угодою між Користувачем і Оператором (далі - Оператор), предметом якої є надання користувачеві послуг з використання Amurchik.ua і його сервісів. Ви зобов'язані ознайомитися з цим Положенням перед користуванням Amurchik.ua. На початку користування Amurchik.ua і додатками Amurchik.ua, включаючи RSS, API, програмним забезпеченням та іншими файлами, Ви даєте згоду на дотримання всіх умов, викладених у цьому Положенні, в тому числі, але не виключно шляхом реєстрації облікового запису на Веб-сайті. 

  Покупці під час придбання товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках Amurchik.ua, і Продавці, які мають намір здійснювати продаж товарів за допомогою Amurchik.ua, керуються цим Положенням, Договором публічної оферти, іншими документами, розміщеними на Amurchik.ua 

  У разі, якщо Ви починаєте користування Веб-сайтом після оприлюднення зміненого Положення, це свідчить про Вашу згоду на дотримання Положення з усіма змінами.
  Якщо будь-які умови цього Положення або зміни до нього неприйнятні для Вас, Ви можете не починати користування Веб-сайтом та/або припинити дію Вашого облікового запису. Ви згодні з тим, що користуєтеся Веб-сайтом виключно з законною метою, користування не зачіпає права інших користувачів, не обмежує і не перешкоджає доступу інших користувачів до Веб-сайту.

  1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

  «Акцепт» - прийняття Покупцем пропозиції Продавця про придбання товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті Оператора, шляхом додавання його у віртуальний кошик і відправки Замовлення.

  «Веб-сайт» - сайт http://amurchik.ua у глобальній інформаційній мережі Інтернет.

  «Оператор» - законний власник сайту, розміщеного в глобальній інформаційній мережі Інтернет за адресою http://amurchik.ua.

  «Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті, яким оформляються відносини між Покупцями і Продавцями, та умови якого відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець).

  «Замовлення» - належним чином оформлена і розміщена на веб-сайті Оператора заявка Покупця на покупку товарів, яка адресується Продавцю.

  «Товар» - предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супутні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), про придбання якого на сайті Оператора розміщено пропозицію Продавця.

  «Покупець» - будь-яка дієздатна фізична (яка досягла віку 18 років), юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним українським законодавством, які відвідали веб-сайт http://amurchik.ua і має намір придбати той чи інший товар.

  «Продавець» - будь-яка дієздатна фізична (яка досягла віку 18 років), юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним українським законодавством, які є власниками або розповсюджувачами товару і за допомогою Веб-сайту мають намір його продати.

  «Користувач» - Покупець та/або Продавець.

  2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  2.1 Натискання на Веб-сайті на сторінці оформлення Замовлення кнопки «ЗАМОВИТИ», означає, що Покупець прийняв умови і порядок оформлення Замовлення, виявив бажання придбати товар у Продавця на умовах, визначених у Договорі публічної оферти.

  2.2 Зразок Договору публічної оферти розміщений на Веб-сайті і його застосування є обов'язковим для всіх Продавців, які мають намір здійснювати продаж товарів за допомогою Веб-сайту.

  3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОПЕРАТОРА

  3. 1 Оператор передає Продавцю інформацію на основі Замовлення, оформленого Покупцем на веб-сайті Оператора і забезпечує застосування Продавцями Договору публічної оферти, зразок якого розміщений на Веб-сайті.

  3.2 Оператор має право в односторонньому порядку призупинити розміщення пропозицій Продавця про придбання товару у разі порушення останнім умов цього Положення, Договору публічної оферти, інших документів, які розміщені на Веб-сайті.

  3.3 Оператор має право в односторонньому порядку призупинити передачу Замовлення Покупця у разі порушення останнім умов цього Положення, Договору публічної оферти, інших документів, які розміщені на Веб-сайті.

  3.4 Оператор має право в будь-який час змінювати умови, викладені в цьому Положенні, і такі зміни набирають чинності негайно після їх публікації на Веб-сайті.

  3.5 Оператор має право в односторонньому порядку призупинити або зупинити роботу з Покупцем або Продавцем попередньо повідомивши їм про це.

  4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

  4.1 Покупець ознайомлюється з інформацією про товар, порядком його Замовлення, іншою інформацією, яка розміщена на Веб-сайті, і дотримується умов цього Положення, Договору публічної оферти, інших документів, які розміщені на Веб-сайті.

  4.2 Покупець має право відповідно до цього Положення оформити замовлення на Веб-сайті, вимагати його передачі Продавцю, має право вимагати від Продавця дотримання положень Договору публічної оферти.

  5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

  5.1 Продавець розміщує на Веб-сайті повну і достовірну інформацію про товар, умови і порядок його оплати і доставки Покупцеві, а також застосовує і дотримується положень Договору публічної оферти, зразок якого розміщений на Веб-сайті.

  5.2 Продавець має право отримати Замовлення Покупця, вимагати від Покупця дотримання положень Договору публічної оферти, зразок якого розміщений на Веб-сайті.

  6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

  6.1 Покупець самостійно оформляє замовлення шляхом додавання обраних ним товарів у віртуальний "Кошик" шляхом натискання кнопки "Купити" і кнопки "Замовити", або зробивши Замовлення електронною поштою або за номером телефону, зазначеному в розділі контактів Веб-сайту. Підтверджуючи Замовлення Користувач беззастережно приймає умови даного Положення, Договору публічної оферти, інших документів, які розміщені на Веб-сайті.

  6.2 Термін формування Замовлення для передачі його Продавцю становить до 2 робочих днів з моменту його оформлення. У разі, якщо Замовлення відправлене у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого, після вихідного, робочого дня.

  7. ГАРАНТІЇ

  7.1 Продавець підтверджує, що зображення Товару, розміщеного на відповідних сторінках Веб-сайту повністю відповідають і є ідентичними Товару, наявному у продавця.

  7.2 Продавець підтверджує, що разом з Товаром, доставленим Покупцеві на підставі його Замовлення Продавець передає йому всі необхідні документи по комплектності і якості Товару.

  7.3 Покупець підтверджує, що зазначена при користуванні Веб-сайтом та оформленні Замовлення інформація є достовірною.

  8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

  8.1 Оператор не відповідає за недоліки Товару за якістю, комплектністю, а також не здійснює його гарантійне обслуговування, якщо таке передбачено. Всі вищезазначені питання вирішуються безпосередньо між Покупцем і Продавцем.

  8.2 Всі суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають між Покупцем і Продавцем у процесі купівлі-продажу Товарів, після їх доставки Продавцем і отримання Покупцем, підлягають вирішенню шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди вирішуються у відповідному суді згідно з матеріальним і процесуальним правом України.

  9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

  9.1 Оператор не несе відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, якщо таке невиконання було викликане форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які знаходяться поза контролем Оператора. До форс-мажорних обставин належать, у тому числі, але не виключно: природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), введення карантинних обмежень, епідемії, епізоотії, заколоти, втрата товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки та випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподіли, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль).

  10. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

  10.1 Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Оператор використовує інформацію про Покупця з метою виконання його замовлення (відправки повідомлення продавцю про замовлення товару, розсилки рекламних повідомлень і т.д.).

  10.2 Власним акцептуванням пропозиції Продавця або реєстрацією на Веб-сайті (заповнення реєстраційної анкети) Користувач добровільно дає згоду на збір та обробку своїх персональних даних Оператором з такою метою: дані, які стають відомі Оператору, будуть використовуватися з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, надання/отримання та здійснення розрахунків за придбані товари/послуги, організації доставки Замовлення операторами поштового зв'язку, кур'єрами і кур'єрськими службами, а також у комерційних цілях, у тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, розсилки телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних і спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту. Для цілей, передбачених цим пунктом, Оператор має право направляти листи, повідомлення і матеріали на поштову адресу, e-mail покупця, а також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті номер і передавати їх продавцям, якщо це необхідно для виконання замовлення Покупця. Користувач також згоден з тим, що Оператор має право надавати доступ і передавати персональні дані Користувача третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, не змінюючи при цьому мети їх обробки. У тому числі, на перевірку зазначеної в Замовленні та/або реєстраційній формі інформації і не заперечує проти передачі для можливої необхідної перевірки даної інформації третім особам, під якими розуміє: фінансові установи, колекторські компанії, оператори мобільного та поштового зв'язку, інші фізичні та / або юридичні особи.

  10.3 Покупець дає право Оператору здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних Оператора (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Оператор зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, продавцям, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Оператором на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

  10.4 У разі небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Оператора, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, направивши її на поштову або електронну адресу info@amurchik.ua

  10.5 Оператор не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, що надається Покупцем при користуванні Веб-сайтом і оформленні замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної при користуванні Веб-сайтом та оформленні замовлення інформації.

  11. КОНТЕНТ ВЕБ-САЙТУ

  11.1 Всі матеріали, опубліковані на Веб-сайті, захищені авторським правом і знаходяться у володінні або під контролем Оператора або сторони, яка є постачальником контенту. Продавці і Покупці повинні дотримуватися всіх попередніх повідомлень про авторські права, інформації або обмеження, що містяться на будь-якій сторінці.

  11.2 Зміст Веб-сайту захищений авторським правом відповідно до законодавства України та міжнародного авторського права. Користувач не має права змінювати, публікувати, передавати, брати участь у передачі або продажу, відтворювати (за винятком випадків, передбачених у пункті 11.4 цих Правил), поширювати, виконувати або будь-яким чином використовувати зміст Веб-сайту (включаючи програмне забезпечення) повністю або частково.

  11.3 Комерційні (фірмові) найменування, торгові марки і т.д. Оператора або третіх осіб захищені авторськими правами. Ніщо, зазначене в цьому Положенні не може розглядатися як надання побічно, за замовчуванням або іншим шляхом будь-якої ліцензії або права на використання торгової марки, патенту, прав на дизайн або авторських прав Оператора або третіх осіб.

  11.4 Користувачі можуть завантажити або скопіювати вміст Веб-сайту, інші компоненти і елементи, які відображаються на веб-сайті, тільки для особистого використання, за умови дотримання всіх авторських прав та інших повідомлень, що містяться в ньому. Копіювання або зберігання будь-якого контенту для відмінних від особистого використання суворо забороняється без попередньої письмової згоди Оператора.

  11.5 Інтернет-виданням, мобільним додаткам дозволяється безкоштовно використовувати інформацію, розміщену на Веб-сайті, за умови наявності відкритого гіперпосилання та згадки першоджерела.

  12. РЕЄСТРАЦІЯ ТА БЕЗПЕКА ПОКУПЦІВ І ПРОДАВЦІВ

  12.1 Як частина процесу реєстрації або створення облікового запису, Користувачам можуть надаватися реєстраційні форми. Користувачам слід надати для реєстрації певні відомості про себе, які повинні бути точними і оновленими.

  12.2 Кожна реєстрація дійсна для одного користувача. Користувачі не можуть ділитися своїми обліковими даними реєстрації для входу, щоб ніхто інший не мав доступу до акаунтів користувачів. Оператор може видалити або заблокувати, або призупинити доступ будь-якого користувача до Веб-сайту, якщо такий Користувач поділиться своїми обліковими даними для входу. Користувач несе відповідальність за збереження конфіденційності пароля, який він не повинен відкривати будь-якій іншій особі, в тому числі представнику або агенту Оператора.

  Користувач не може (а) вибрати або використовувати облікові дані іншої людини з тією метою, щоб видати себе за цю людину, (б) використовувати дані облікового запису без права дозволу власника, або (в) використовувати облікові дані, на свій розсуд, якщо вони є образливими. Недотримання вищевказаних положень вважається порушенням положення, які можуть привести до негайного припинення існування аккаунта.

  12.3 Користувач зобов'язаний повідомити Оператору про будь-які відомі або передбачувані випадки несанкціонованого використання облікового запису Користувача, або про будь-яке відоме або передбачуване порушення безпеки, в тому числі втрату, крадіжку або несанкціоноване розкриття пароля Користувача.

  12.4 Користувач несе відповідальність за будь-яке використання або діяльність в його обліковому записі на Веб-сайті, в тому числі за використання аккаунта третіми особами з його дозволу. Будь-яка шахрайська, образлива або інша протизаконна діяльність може бути підставою для припинення дії облікового запису.

  13. ЛІЦЕНЗІЇ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  13.1 Користувач не має жодних прав на програмне забезпечення та супровідну документацію або на будь-які поліпшення або зміни до них («програмне забезпечення»). Користувач не може субліцензувати, поступатися або передавати будь-які ліцензії, надані Оператором, і будь-яка спроба такого субліцензування, присвоєння або передачі вважається недійсною і протиправною. Користувач не може копіювати, поширювати, змінювати, переробляти, або створювати похідні роботи від програмного забезпечення Веб-сайту.

  14. ПРИПИНЕННЯ ДОСТУПУ ДО ВЕБ-САЙТУ

  14.1 Користувач може припинити дію аккаунта в будь-який момент.

  14.2 Оператор може на свій розсуд видалити або призупинити доступ до всього Веб-сайту або його частини з будь-якої причини, включаючи, порушення або невиконання цього Положення.

   

  • visa
  • mastecard
  • privat
  • novaposhta